Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης, καθώς η χρήση του ιστότοπου δηλώνει ότι τους έχετε αποδεχτεί.

Διαβάστε επίσης την Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπού μας, γιατί:

 • αφορά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. -General Data Protection Regulation, GDPR).
 • αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων χρήσης του www.iccr.gr, οπότε η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι έχετε αποδεχτεί ειδικά και την πολιτική απορρήτου του.

Αποτελούν μέλημά μας η ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, η διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η καλύτερη δυνατή πρόσβασή τους στις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος.

 

Γενικοί Όροι

 • Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι ο επίσημος ιστότοπος της έκδοσης “Διεθνής Κομμουνιστική Επιθεώρηση” (Διεθνής ΚΟΜΕΠ – Βήμα διαλόγου). Η Διεθνής ΚΟΜΕΠ αποτελεί μία μορφή συνεργασίας ανάμεσα σε θεωρητικά και πολιτικά περιοδικά Κομμουνιστικών κι Εργατικών Κομμάτων. Το περιεχόμενο των τευχών της “Διεθνούς ΚΟΜΕΠ”, που αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, αποτελεί προϊόν αυτής της συνεργασίας, κάθε δε άρθρο συνιστά θεωρητική – πολιτική συμβολή του περιοδικού – Κομμουνιστικού ή Εργατικού Κόμματος ή/και του προσώπου που το υπογράφει.
 • Toν ιστότοπο iccr.gr λειτουργεί και διαχειρίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) [Επικοινωνία: Λ. Ηρακλείου 141, ΤΚ 14231, Ν. Ιωνία, Αθήνα, Ελλάδα. Τηλ: 210.2592194, 210.2592226. E-mail:   Το ΚΚΕ επίσης φροντίζει για την έντυπη έκδοση της “Διεθνούς ΚΟΜΕΠ” στην Ελλάδα, που εκδίδεται στην Αθήνα από τη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ.

 

Πνευματικά δικαιώματα

 • Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, των ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, οπτικοακουστικού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.
 • Ειδικά τα λογότυπα-σήματα των περιοδικών – Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων που συμμετέχουν στη “Διεθνή ΚΟΜΕΠ” αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων Κομμάτων.
 • Σύμφωνα με αυτά και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, επιτρεπτή θεωρείται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, παρά μόνο όπως ορίζει ο Ν.2121/1993 όπως ισχύει, και οι ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες Διεθνούς Δικαίου.
 • Σε αυτά τα πλαίσια, η αναπαραγωγή του περιεχομένου του ιστότοπου επιτρέπεται εφόσον επισημαίνεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ενώ το περιεχόμενο θα πρέπει να αναπαράγεται στην αυθεντική μορφή του, να μην υπόκειται σε επεξεργασία ή τροποποιείται κατά οποιονδήποτε τρόπο ή/και χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς από αυτούς που εξαρχής προορίζεται.
 • Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.
 • Κάθε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής (πειρατεία, πλαστογραφία κλπ.) μπορεί να προκαλέσει άσκηση δίωξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αποκλεισμός ευθύνης

 • Επιδιώκουμε την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις, τις ιδέες και τις επεξεργασίες που αναπτύσσονται μέσα από τη Διεθνή ΚΟΜΕΠ.

Γι’ αυτό και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο, οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν και εν γένει το σύνολο του περιεχομένου του να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία, πληρότητα, αρτιότητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σφάλματα, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε.
Ωστόσο, το iccr.gr και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δε φέρει καμία (ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη) εγγύηση ή ευθύνη (ούτε από αμέλεια) για τα ανωτέρω και γενικά για την καταλληλότητα του περιεχομένου του ιστότοπου και την απουσία ενδεχόμενων λαθών. Κατά συνέπεια, οι επισκέπτες/χρήστες, επισκεπτόμενοι τον διαδικτυακό τόπο ή/και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του, με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη.

 • Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου του ιστότοπου.

Ωστόσο, ο ιστότοπος και ο διαχειριστής του δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του ιστότοπου ή των διακομιστών και εξυπηρετητών (servers) του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και άλλα παρόμοια στοιχεία.

Το iccr.gr και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ευθύνονται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.), άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική ή επακόλουθη, από χρήστες/επισκέπτες του, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ο διαδικτυακός τόπος διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 • Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη λειτουργία, επίσκεψη και χρήση του iccr.gr όπως καταρχήν και τυχόν subdomains αυτού, καλύπτοντας το περιεχόμενο που ελέγχεται ή/και βρίσκεται στην ιδιοκτησία του διαχειριστή του ιστότοπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, που ιστοσελίδα ή υπηρεσία ελέγχεται ή/και βρίσκεται στην ιδιοκτησία τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα, τότε ο τελευταίος φέρει ακέραια την ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται, για την πολιτική προστασίας δεδομένων και δικαιωμάτων των χρηστών/επισκεπτών, τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου που ακολουθούνται, όπως και για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών επί των ανωτέρω. Σε αυτές τις περιπτώσεις,  ο παρών ιστότοπος και ο διαχειριστής του δεν φέρουν ευθύνη επίσης για τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και πληρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών, που οι τρίτοι παρέχουν. Τα παραπάνω ισχύουν για τις περιπτώσεις που τμήμα περιεχομένου “δίνεται” από εξωτερικό πάροχο, όπως και στις περιπτώσεις συνδέσμων ή δεσμών, hyperlinks και banners, που παραπέμπουν σε περιεχόμενα/σελίδες που ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

 

Υποχρεώσεις-ευθύνη χρηστών

Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Κάθε χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. Ο διαδικτυακός τόπος και ο διαχειριστής του σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά, για άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική ευθύνη) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του διαδικτυακού τόπου.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και η χρήση του iccr.gr, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως ισχύει, και ερμηνεύονται με βάση αυτό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ και το komep.gr διατηρούν το δικαίωμα, στα πλαίσια του νόμου, να τροποποιούν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και να ενημερώνουν/τροποποιούν τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, στα πλαίσια του κάθε φορά ισχύοντος νομικού πλαισίου και με την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του iccr.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το iccr.gr, να υποβάλλει ερωτήματα και αιτήματα όπως ο νόμος ορίζει, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: intcommunistr1917@gmail.com. Αυτό ισχύει ιδίως αναφορικά με τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αναφέρεται και στην Πολιτική Απορρήτου. Ο διαδικτυακός τόπος καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνει με πληρότητα, να απαντά σε τυχόν ερωτήματα και αιτήματα, να συμβάλλει τους επισκέπτες/χρήστες στην προστασία των δικαιωμάτων τους.