Βασικές Κατευθύνσεις

«Οι κομμουνιστές θεωρούν ανάξιο τους να κρύβουν τις απόψεις και τις προθέσεις τους. Δηλώνουν ανοιχτά ότι οι σκοποί τους μπορούν να πραγματοποιηθούν μονάχα με τη βίαιη ανατροπή όλου του σημερινού κοινωνικού καθεστώτος».

(Κ. Μάρξ –Φρ. Ένγκελς , Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος)

 

Η έκδοση της «Διεθνούς Κομμουνιστικής Επιθεώρησης» εκφράζει την αναγκαιότητα συνεργασίας ανάμεσα σε θεωρητικά και πολιτικά περιοδικά Κομμουνιστικών Κομμάτων που έχουν κοινές θέσεις για μια σειρά θεμελιώδη θεωρητικά και ιδεολογικά ζητήματα. Αυτή η αναγκαιότητα που ωρίμασε αξιολογώντας την περίοδο υποχώρησης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος το διάστημα που ακολούθησε με τη νίκη της αντεπανάστασης στην ΕΣΣΔ και τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης , αλλά και από τα ζητήματα που θέτει εμπρός στο κομμουνιστικό κίνημα η ανάπτυξη της σύγχρονης ταξικής πάλης.

Τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί στην συνεργασία και το συντονισμό των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων το προηγούμενο διάστημα ήταν σημαντικά και αναγκαία . Θεωρούμε ουσιαστικές καταχτήσεις τις οποίες στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Έχει καταχτηθεί ένα επίπεδο συζήτησης , ανταλλαγής πληροφόρησης και συντονισμού , κοινής στάσης και δράσης σε ορισμένα ζητήματα.

Παραμένει όμως ως βασικό ζήτημα προς κατάκτηση , η ιδεολογικό-πολιτική ενότητα του κομμουνιστικού κινήματος στη βάση του μαρξισμού λενινισμού , της υπεράσπισης των καταχτήσεων που έφερε για την εργατική τάξη διεθνώς το πρώτο ιστορικό εγχείρημα οικοδόμησης του σοσιαλισμού καθώς και της ενιαίας αντίληψης για το χαρακτήρα των ανατροπών και τις αιτίες τους. προϋπόθεση για το ξεπέρασμα της βαθιάς κρίσης του κομμουνιστικού κινήματος , για την αναζωογόνηση του στρατηγικού σοσιαλιστικού σκοπού.

Γι΄ αυτό το λόγο εκτιμάμε ότι παράλληλα με την συνέχιση της συνεργασίας και του συντονισμού των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων όπως η ετήσια διεθνής συνάντηση τους είναι απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας και σε θεωρητικό επίπεδο ανάμεσα σε θεωρητικά μαρξιστικά- λενινιστικά περιοδικά. Δεν ξεχνάμε ότι βασικός όρος για την διαμόρφωση του επαναστατικού κόμματος είναι η κατάχτηση της επαναστατικής θεωρίας, πράγμα που αποτελούσε επίκεντρο της προσοχής της ΙΙΙ Κομμουνιστικής Λενινιστικής Διεθνούς, την ενενηκοστή επέτειο της οποία εορτάζουμε φέτος. Από την πρώτη κιόλας έκδοση του θεωρητικού περιοδικού της με τίτλο «Κομμουνιστική Διεθνής» η Κομιντέρν διατύπωσε τις οργανωτικές της αρχές και τις θεωρητικές της θέσεις.

Η «Διεθνής Κομμουνιστική Επιθεώρηση» συνεχίζοντας τις λενινιστικές παραδόσεις είναι μια έκδοση με σαφές ιδεολογικο-πολιτικό στίγμα, είναι περιοδικό άποψης και όχι απλώς καταγραφής θέσεων των Κομμουνιστικών Κόμματων, διαδικασία που άλλωστε εξυπηρετείτε με άλλες ανάλογες εκδόσεις όπως π.χ. το Πληροφοριακό Δελτίο των διεθνών συναντήσεων των Κομμουνιστικών και Εργατικών κομμάτων και άλλων εκδόσεων των κομμάτων. Σκοπός μας είναι η συμβολή στην διάδοση και ανάπτυξη της μαρξιστικής λενινιστικής θεωρίας με την ιδεολογική ανάλυση και πολιτική τοποθέτηση στις σύγχρονες εξελίξεις του καπιταλισμού και στα προβλήματα της ταξικής πάλης. Θεωρούμε την ενίσχυση της μαρξιστικό–λενινιστικής κατεύθυνσης/προσανατολισμού στους κόλπους του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος ως προϋπόθεση για την αναγκαία ανασυγκρότηση του.

Τα θεωρητικά και πολιτικά περιοδικά των ΚΚ που συνεργαζόμαστε στην έκδοση της «Διεθνούς Κομμουνιστικής Επιθεώρησης», συναντηθήκαμε με κριτήριο την κοινή μας αντίληψη για σημαντικότατα ζητήματα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, την υπεράσπιση των αρχών του μαρξισμού – λενινισμού , του προλεταριακού διεθνισμού, την αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης, της δικτατορίας του προλεταριάτου και της οικοδόμησης της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Ενώνουμε τις δυνάμεις με σκοπό να συμβάλλουμε στην θεωρητική και ιδεολογική ανασύνταξη του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος σε στερεή μαρξιστική-λενινιστική βάση παρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις έχουμε σε ζητήματα τακτικής και στρατηγικής.

Για να προβάλουμε ξεκάθαρα τον πρωτοπόρο ρόλο της εργατικής τάξης στην επαναστατική διαδικασία, σε συνθήκες που από μια σειρά δυνάμεις αμφισβητούνται τα μαρξιστικά – λενινιστικά κριτήρια για την ένταξη στην εργατική τάξη, και επομένως η ηγετική της θέση της στην πάλη για την κοινωνική πρόοδο, για την επαναστατική μετάβαση από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό.

Για να υπερασπίσουμε τις λενινιστικές αρχές για το κόμμα σε συνθήκες που εντείνονται οι πιέσεις για ενσωμάτωση των κομμουνιστικών κομμάτων.

Για να προβάλουμε την αναγκαιότητα της πάλης ενάντια στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις όπως το ΔΝΤ , το ΝΑΤΟ , η ΕΕ κ.α.

Για να υπερασπιστούμε την ιστορική πείρα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος , χωρίς βεβαίως να αρνούμαστε την αναγκαία κριτική και τα επιστημονικά συμπεράσματα που θα βοηθήσουν το σύγχρονο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα να βρεθεί ένα σκαλοπάτι ψηλότερα. Θεωρούμε αναγκαίο να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση των επαναστατικών παραδόσεων της Παρισινής Κομμούνας, της Οχτωβριανής σοσιαλιστικής επανάστασης , της Κομμουνιστικής Διεθνούς και της σοσιαλιστικής πείρας στην ΕΣΣΔ και στις υπόλοιπες χώρες.

Η θεωρητική και ιδεολογική ανασύνταξη του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς αταλάντευτη διαπάλη ενάντια στα ρεύματα που δρουν μέσα στο εργατικό κίνημα όπως η σοσιαλδημοκρατία , κάθε είδος οπορτουνισμού στο ίδιο το κομμουνιστικό κίνημα, ρεβιζιονισμού, ρεφορμισμού, εθνικισμού , κοσμοπολιτισμού του κεφαλαίου και του φιλελευθερισμού.

Εκθέτουμε λοιπόν τις θέσεις μας , την αντίληψη μας , την κριτική μας της υπάρχουσας υποχώρησης και διαστρέβλωσης του μαρξισμού ανοιχτά σε όλο το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και συμβάλλουμε στο να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση στις γραμμές του για τον θεωρητικό και ιδεολογικό προσανατολισμό του. Απευθυνόμαστε σε όσα ακόμα θεωρητικά περιοδικά των ΚΚ υποστηρίζουν τις παραπάνω αρχές και θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια.

(Από το άρθρο της Σύνταξης, για το 1ο τεύχος της ΔΚΕ)