Ποιοι είμαστε

Η «Διεθνής Κομμουνιστική Επιθεώρηση» αποτελεί μια μορφή συνεργασίας ανάμεσα σε θεωρητικά και πολιτικά περιοδικά Κομμουνιστικών κι Εργατικών Κομμάτων που δουλεύουν από κοινού πάνω σε μια σειρά θεμελιώδη θεωρητικά και ιδεολογικά ζητήματα, με σκοπό τη συμβολή στην διάδοση και ανάπτυξη της μαρξιστικής λενινιστικής θεωρίας με την ιδεολογική ανάλυση και πολιτική τοποθέτηση στις σύγχρονες εξελίξεις του καπιταλισμού και στα προβλήματα της ταξικής πάλης.

Συμμέτοχοι